Mark 11:17

Καὶ ἐδίδασκε, λέγων αὐτοῖς· οὐ γέγραπται· ὅτι ὁ οἶκός μου, οἶκος προσευχῆς κληθήσεται πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν; ὑμεῖς δὲ εποιήσατε αὐτὸν σπήλαιον λῃστῶν.