Mark 10:38

Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, καί τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι, βαπτισθῆναι;