Matthew 4:7

ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· πάλιν γέγραπται, οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου.

Iesus said to him, “It is written again, ‘You shall not tempt the LORD your God.’”