Matthew 18:12

Τί ὑμῖν δοκεῖ; ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα· καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν, οὐχὶ ἀφεῖς τὰ ἐνενήκοντα εννέα ἐπὶ τὰ ὄρη πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον;