Matthew 1:8

Ἀσὰ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσαφάτ· Ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωράμ· Ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ὀζίαν·

And Asa begot Iosaphat, and Iosaphat begot Ioram, and Ioram begot Ozias,