Mark 2:12

Καὶ ἠγέρθη εὐθὲως, καὶ ἄρας τὸν κράββατον, ἐξῆλθεν ἐναντίον πάντων· ὥστε ἐξίστασθαι πάντας, καὶ δοξάζειν τὸν Θεὸν, λέγοντας ὅτι Οὐδέποτε οὕτως εἴδομεν.