Luke 4:8

Καὶ ἀποκριθεὶς αὐτῷ, εἶπεν ὁ Ἰησοῦς· ὑπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ· γέγραπται γὰρ· προσκυνήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου, καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις.