Luke 2:37

Καὶ αὐτὴ χήρα ὡς ἐτῶν ὀγδοηκοντα τεσσάρων, ἣ οὐκ ἀφίστατο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ, νηστείαις καὶ δεήσεσι λατρεύουσα νύκτα καὶ ἡμέραν.